Klik hier voor een overzicht van de gerealiseerde producties.

logo_akzo

Inrichten van diverse communicatiekanalen voor zowel medewerkers
(intranet, digitale nieuwsbrief) als (potentiële) klanten (website, bedrijfspresentatie).


logo_tennet

• 
Arbeidsmarktcommunicatie

Ontwikkelen van een (externe en interne) corporate arbeidsmarkt-
campagne met als doel het laden van het werkgeversmerk en het
werven van 200 nieuwe medewerkers in één jaar tijd. De campagne
is tevens doorvertaald naar alle wervende kanalen.

TenneT Radiocommercial (klik hier)
TenneT Commercial (klik hier)

TenneT Website Werken bij TenneT (klik hier)

• Introductieprogramma

Opzetten van een nieuw introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers. Het programma moet aansluiten bij de kwaliteit en
uitstraling van de arbeidsmarktcampagne. Een professioneel
introductiepakket maakt onderdeel uit van het introductieprogramma.


logo_essent

• 
Arbeidsmarktcommunicatie

Opstellen arbeidsmarktcommunicatieplan voor Essent en van daaruit
het ontwikkelen van een nieuwe arbeidsmarktcampagne en herinrichten
van de diverse communicatiekanalen.

• HR-communicatie

Communicatie over diverse HR-onderwerpen richting (nieuwe)
medewerkers standaardiseren en professionaliseren.


• Interne Communicatie
Hoofd- en einddredactie van het personeelsblad Uitgelicht en het
opzetten en voeren van de hoofd- en eindredactie van het nieuwe personeelsblad Energiek.


• Evenementen
Organiseren van diverse evenementen voor medewerkers
en externen.


logo_deef

Wervende teksten schrijven ten behoeve van de nieuwe website (www.deefplus.nl) en een schriftelijke mailing.

logo_htv

Projectbegeleiding en redactionele werkzaamheden ten behoeve
van nieuwe website (www.htv.nl).